Preskočiť na obsah

Voľby

Archív dokumentov uverejnených obcou Kovarce.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

ZA OBEC KOVARCE

VÝSLEDKY Z HLASOVANIA V REFERENDE

konaného dňa 21. januára 2023

Okrsok č. :                              1

Obec:                                      Kovarce

Čas začiatku hlasovania:          07:00

Čas skončenia hlasovania:       22:00

Počet voličov zapísaných v zozname voličov:               1283

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:                516

Počet voličov, ktorý odovzdali obálku podľa § 24:          516

Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny:        0

Počet platných hlasovacích lístkov:                                 507

Počet hlasov „ÁNO“                                                      503

Počet hlasov „NIE“                                                             4

Účasť voličov na Referende:                                      40,22 %

Prílohy

Popis

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to:

  • písomne (v listinnej forme) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obecného úradu najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t. j. najneskôr 02.12.2022)
  • elektronicky (emailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t. j. najneskôr 02.12.2022)
  • na žiadosti doručené po ustanovenej lehote s neprihliada