Projekty obce

Pripravované projekty

Príprava projektu „Námestie Kovarce“

Obec Kovarce sa v prvej polovici tohto roka zaoberala aj projektom modernizácie a revitalizácie verejného priestranstva pred obecným úradom Kovarce. Začalo sa vyčistením priestranstva pri dome č.446, kde sa odstránili staré stavby a otvoril sa tak úplne nový priestor. Pokračovalo sa zakreslením všetkých existujúcich sietí a zrealizovalo sa kompletné geometrické zameranie celého dotknutého priestoru. Nakoniec… Čítať viac

Všetky pripravované projekty

Realizované projekty

Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Ulica Fabricka, 1 .etapa

V roku 2021 Obec Kovarce pokračovala s plánom obnovy rekonštrukcie a výstavby miestnych komunikácií. Na základe pripravovaného rozpočtu sa spevnil poškodený jazdný pás po verejnej kanalizácií, vyrovnal sa povrch a natiahol sa asfaltový koberec. Obec Kovarce použila pre tento účel prostriedky z bežného rozpočtu obce. Termín realizácie: September – Október 2021 Cena Diela: 50.000€

Všetky realizované projekty

Zverejnené 13. októbra 2021.
Bez úpravy .