Preskočiť na obsah

Futbal

Hymna OFK Kovarce

https://sportnet.sme.sk/futbalnet/

NOVÝ ZNAK OBECNÉHO FUTBALOVÉHO KLUBU  KOVARCE

Vážení  fanúšikovia futbalu, priaznivci športu a široká športová verejnosť.

     Iste ste už spozorovali (na našich magnetkách, šáloch, rôznych plagátoch) nový znak obecného futbalového klubu Kovarce. Vzhľadom na to, že neprebehlo žiadne oficiálne predstavenie, dovoľte nám aspoň touto cestou priblížiť, čo vlastne stojí za jeho vznikom.

     Väčšina futbalových oddielov na Slovensku používa ako znak svojho klubu erb obce. Inak tomu donedávna nebolo ani u nás.  Preto sme sa chceli trošku odlíšiť a vytvoriť niečo, čím by sme zdôraznili identitu klubu, ktorý by odzrkadľoval  vznik futbalu a tak isto aj jeho novodobú históriu.

     Návrh nového znaku vychádza v prvom rade zo založenia futbalu v obci, ktorý sa datuje na rok 1927. Samotnému založeniu predchádzali rôzne ťažkosti doby, ktorou prechádzala naša dedina. V polovici dvadsiatych rokov sa okrem rozbehnutého stavebného ruchu v Kovarciach dostalo aj k založeniu novej inštitúcie v obci, ktorá razantne zasiahla do histórie futbalu. V roku 1926 bol založený Ústav vojnových invalidov umiestnený v budove patriacej Aponiovcom (terajšie Zariadenie sociálnej starostlivosti). V čase založenia v ňom bolo 137 invalidov, hlavne veteránov z 1. svetovej vojny. Tu niekde sa začína písať naša história futbalu. V roku 1927 bol v obci založený prvý futbalový klub, bol to klub robotnícky. O rok neskôr bol založený ďalší futbalový klub, a to prívržencami agrárnej strany. Každý z týchto dvoch klubov mal svoje miesto v obci, kde sa pravidelne stretávali. Postupne však začal iniciatívu preberať robotnícky klub, ktorému aktívne napomohli aj vtedajší vojnoví invalidi bývajúci v Ústave vojnových invalidov a veteránov. Boli to páni: Karol Lajer, Július Prevuzňák a kovarčania: Jozef Holák, Rudolf Stolár, Anton Stolár a ďalší.

      Samotný znak futbalového klubu pozostáva z erbu a koruny obce.  Tieto prvky sú samozrejme neodmysliteľnou  súčasťou, vzhľadom na to, že sa jedná o obecný futbalový klub a obec  je jeho jediný  finančný a materiálny chlebodarca. Ďalej sa v znaku nachádzajú dve farby, biela a modrá, ktoré sú aj farbami klubu. V popredí sú dvaja futbalisti. Jeden vpravo, ktorý je znakom začiatkov futbalu, a to v roku 1927, kde je odetý do dobovej výstroje ktorej nesmie chýbať čiapka na hlave. Na hrudi nesie obrátený trojuholník, ktorý v tej dobe znamenal iba doplnok futbalového dresu. Vľavo je futbalista v modro bielom futbalovom drese, ktorý znamená súčasnosť a hrdé postavenie v športe zvanom futbal. Každý z futbalistov drží v ruke futbalovú loptu príznačnú pre svoju dobu.

     Keď to zhrnieme, nový znak v  sebe spája hrdosť, vášeň, obetavosť  a v neposlednom rade fanúšikovskú podporu všetkých generácií, ktoré sa za celé to obdobie pričinili o to, že dnes môžeme oslavovať  90 rokov od založenia futbalu v našej obci.

Spracovali : Jozef Kovačik a Ing. Daniel Kutňanský