Opatrovateľská služba

Komunitný plán sociálnych služieb 2018 – 2022

Komunitný plán sociálnych služieb

Žiadosť o poskytnutie donášky obedov

Žiadosť o poskytnutie donášky obedov

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Zverejnené 19. februára 2021.
Upravené 11. júna 2021.