Opatrovateľská služba

Komunitný plán sociálnych služieb 2018 – 2022

Komunitný plán sociálnych služieb

Žiadosť o poskytnutie donášky obedov

Žiadosť o poskytnutie donášky obedov

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť o poskytnutie stravovania a príspevku na stravovanie pre poberateľov dôchodku