Preskočiť na obsah

Symboly obce

V máji roku 1993 posúdila Heraldická komisia Ministerstva vnútra SR návrh erbu obce KOVARCE a odporučila ho na zaevidovanie v Heraldickom registri SR. Táto skutočnosť znamená, že erb obce vyhcádza z heraldickej pečate a spĺňa všetky heraldické a výtvarné kritéria. Historický symbol obce sa zachoval na pečatidle, ktorého použitie máme doložené na písomnosti z roku 1776. Je to okrúhle pečatidlo, v ktorého strede je jednoduchý grécky kríž s mierne sa rozširujúcimi ramenami. Nad krížom je figúra, ktorá pripomína otvorenú korunu. Štítové pole je vyplnené akoby rozvinutými vetvičkami, ktoré majú pravdepodobne iba funkciu damašku. Pozoruhodný na tejto pečati je kruhopis, ktorý sa začína v dolnej časti a znie “ IUSTITIA“ KOVARCIENSIS“. Heraldici považujú symbol na pečati za mimoriadne pozoruhodný a jeho pôvod starostlivo skúmali.

Symbolmi obce Kovarce sú: erb, vlajka a pečať.

ERB KOVARIEC pozostáva z modrého štítu, v ktorom je pod zlatou otvorenou korunkou strieborný kríž s rovnako dlhými a mierne sa rozširujúcimi ramenami.

VLAJKA KOVARIEC je raz zvislo a raz pozdĺžne bielo-modro delená. Deliace čiary evokujú kríž z erbu, vlajka svojím sfarbením odráža farebnosť erbu. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny dĺžky listu vlajky.

PEČAŤ KOVARIEC je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC KOVARCE.