Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Kovarce.

Nadpis

Zverejnené

Dodatok č.1/2022 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.1/2022 obce Kovarce o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

ID: Dodatok 1/2022 k VZN č.1/2022

26.8.2022