Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Kovarce.

Nadpis

Zverejnené

Všeobecne záväzné nariadenie č.2-2021 obce Kovarce o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške príspe

30.5.2021