Preskočiť na obsah

DH Tribečanka

Dychová hudba Tribečanka začala svoju prvú stánku histórie písať v januári roku 1974.  Ako v záznamoch uvádza dobrovoľný kronikár p. Milan Klačanský za pomoci vtedajšieho vedúceho odboru kultúry ONV v Topoľčanoch p. Viliama Kolku sa rozhodli pomerne ešte mladí ľudia z obce vytvoriť skupinu dychového súboru.

Po zakúpení hudobných nástrojov, za pomoci riaditeľa školy p. Rudolfa Králika a všetkýchostatných sa im to aj podarilo.  

Pri zrode dychovej hudby  boli: Peter Ďurík, Miloš Šišmič, Ľubomír Šišmič, Milan Bujna, Ján Princ, Štefan Jančovič, Marián  Illáš, Marián Košecký, Karol Chudík, Peter Davidovič, Emil Kováčik, Jozef Hoza, Vladimír Michalík, Milan Ondruš, Milan Klačanský, Pavol Illáš, Marián Ďurík, Adolf Halámek, Milan Sekereš, Milan Šišmič,  Krošlák. Novovzniknutý súbor sa schádzal pravidelne 2 krát do týždňa, prvým kapelníkom  bol p. Gejza Kmeť z Oponíc. Výsledok pravidelných nácvikov sa ukázal čoskoro. Prvé vystúpenie „Tribečanky“ bolo už na Jozefa u p. Hozu, p. Jančoviča a p. Patroviča. Verejnosti sa „Tribečanka“ prvý krát  predstavila na oslavách 1. mája 1974.

Po odchode kapelníka – p. Kmeťa prišiel v auguste 1974 nový kapelník p. Klačanský zo Solčanian. Obsadenie hudobníkov sa menilo, do dychovej hudby prišli noví členovia: Miloš Andel a Milan Paučír. Dychovka si postupne vychovávala nasledovníkov a pokračovateľov.  Postupne do jej radov pribúdali  ďalší členovia:  Július Kováčik, Rudolf Králik ml.,  Jozef Popelušák, Jozef Labuda, Vladimír Labuda,  Štefan Kováčik st., ktorý dychovku postupne doplnil aj o svojich troch synov Štefan, Michala a Tomáša. Ďalšími kapelníkmi dychovej hudby boli Karol Chudík, Peter Ďurík a Milan Šišmič. V súčasnej dobe hudobníci:  Milan Ondruš, Jozef Popelušák, Jozef Hoza, Štefan Kováčik st., Štefan Kováčik ml., Michal Kováčik,  Milan Šišmič, Jozef Darmo pracujú pod vedením kapelníka Vladimíra Labudu.

Dychová hudba Tribečanka po celú dobu doterajšej činnosti mala veľký význam pre kultúrne dianie, a to nielen  v našej obci.
Doma – v Kovarciach sa väčšina slávnostných kultúrno-spoločenských podujatí nezaobišla a nezaobíde bez vystúpenia dychovej hudby,  Tribečanka odprevádza na poslednej ceste našich zomrelých spoluobčanov, jej hudba je neodmysliteľnou súčasťou pietnych aktov a spomienok. Svoj repertoár Tribečanka  úspešne každoročne prezentuje na sprievodných kultúrnych podujatiach  Medzinárodného potravinárskom veľtrhu Agrokomplex v Nitre.