Preskočiť na obsah

Zamestnanci obce

– nápň pracovnej činnosti podla § 16 zák.č.369/1990Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

Renáta Šišmičová

samostatný odborný referent, matrikárka

sismicova@obeckovarce.sk 0911 577816

– matrika
– podateľňa a registratúra
– evidencia obyvateľov
– životné prostredie (výrub drevín) a stavebná agenda
– miestne dane a poplatky
– miestny poplatok za komunálny odpad
– fakturovanie a vyberanie poplatku za odvádzanie a čistenie odpadových vôd (stočné)
– osvedčovanie popisov a kópií listín
– vedenie pokladne
 

Mgr. Veronika Mikulová

samostatný odborný referent 

0911 267932

– ekonomika a účtovníctvo

– miestne dane a poplatky

– miestny poplatok za komunálny odpad

– fakturovanie a vyberanie poplatku za odvádzanie a čistenie odpadových vôd (stočné)

– správa majetku obce 

– osvedčovanie popisov a kópií listín

Ostatní zamestnanci:

p. Viera Juríková

p. Peter Kováčik

p. Dušan Krajči

p. Milan Števanka

p. Emília Kopcová

p. Jozef Gerši