Preskočiť na obsah

Kontakt

Obec Kovarce
Kovarce 461
956 15  Kovarce

Telefón: 038/5316125 
Fax: 038/ 5316125

IČO: 00310573
DIČ:2021315417

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: IBAN: SK96 5600 0000 0008 0010 8001

e-mail: 
info@obeckovarce.sk
starosta@obeckovarce.sk
prednosta@obeckovarce.sk
zodpovednaosoba@obeckovarce.sk
sismicova@obeckovarce.sk
mikulova@obeckovarce.sk
podatelna@obeckovarce.sk

Úradné hodiny

Pondelok 08:00 – 11:30               12:00 – 15:00
Utorok nestránkový deň
Streda 08:00 – 11:30              12:00 – 17:00
Štvrtok 08:00 – 11:30               12:00 – 15:00
Piatok 08:00 – 11:30            

Žiadame občanov o dôsledné dodržiavanie vyššie uvedených stránkových dní a úradných hodín. Predídete tým oneskorenému vybavovaniu agendy zo strany obce.

Zároveň si Vás dovoľujeme upovedomiť, že mimo stránkových dní a úradných hodín vybavujú zamestnanci obce podania občanov a organizácií a pripravujú zákonmi predpísané hlásenia.