Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Kovarce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dátum podpísania 24.4.2024

Začiatok účinnosti 26.4.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 16 775,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ dk projecting & engineering s.r.o

Dodávateľ - Sídlo Kovarce 244, 956 15 Kovarce

Dodávateľ - IČO 55322778

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Spracovanie projektovej dokumentácie: „Vodozádržné opatrenia v obci Kovarce“

Dátum podpísania 26.3.2024

Začiatok účinnosti 24.4.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ NATUR-PACK, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 25, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 35979798

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 20.3.2024

Začiatok účinnosti 4.4.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 600,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Komunál - Servis, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 3, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 51115026

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 27.3.2024

Začiatok účinnosti 4.4.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ SWAN, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Landererova 12, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto

Dodávateľ - IČO 35680202

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 3.4.2024

Začiatok účinnosti 5.4.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obchodná akadémia, Inovecká 2041, Topoľčany

Objednávateľ - Sídlo Inovecká 2041, Topoľčany

Objednávateľ - IČO 00159841

Dodávateľ Obec Kovarce

Dodávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Dodávateľ - IČO 00310573

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 4.1.2024

Začiatok účinnosti 5.1.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 715,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ IQ ideas, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 11 Nitra

Dodávateľ - IČO 51113325

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 4.1.2024

Začiatok účinnosti 5.1.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 95,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ IQ ideas, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 11 Nitra

Dodávateľ - IČO 51113325

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 20.3.2024

Začiatok účinnosti 3.4.2024

Koniec účinnosti 20.8.2024

Suma s DPH 3 000,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Dodávateľ - IČO 00177474

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 26.2.2024

Začiatok účinnosti 8.3.2024

Koniec účinnosti 25.2.2028

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Dodávateľ - Sídlo Ulica Kollárova 8, 917 02 Trnava

Dodávateľ - IČO 42156424

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 29.2.2024

Začiatok účinnosti 8.3.2024

Koniec účinnosti 8.3.2025

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ MVDr. Ivan Inštitoris

Dodávateľ - Sídlo Remeselnícka 2, 949 01 Nitra

Dodávateľ - IČO 40495108

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 6.3.2024

Začiatok účinnosti 7.3.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ HYZA a.s.

Dodávateľ - Sídlo Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany

Dodávateľ - IČO 31562540

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 29.2.2024

Začiatok účinnosti 1.3.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ TextilEco a. s., organizačná zložka

Dodávateľ - Sídlo Tolstého 5, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré mesto

Dodávateľ - IČO 44882033

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy