Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Kovarce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o výpožičke č.KRHZ-NR-VO-256-038/2022

ID: KRHZ-NR-VO-256-038/2022 – Slovenská republika - Mnisterstvo vnútra Slovenskej republiky

3.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Slovenská republika - Mnisterstvo vnútra Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Dodávateľ - IČO 00151866

Prílohy

Darovacia zmluva – tabletový počítač Samsung Galaxy Tab A10.1, v počte 2 ks

ID: 2022 – Štatistický úrad Slovenskej republiky

12.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Štatistický úrad Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Dodávateľ - IČO 00166197

Prílohy

Dodatok č. 3 Nájomnej zmluvy o nájme bytu č. 3/544/2017

ID: 3/3/544/2017 – Obec Kovarce

25.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti 31.1.2025

Dátum podpísania 10.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Šupová Zuzana

Dodávateľ Obec Kovarce

Dodávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Dodávateľ - IČO 00310573

Prílohy

Dodatok č. 1 Nájomnej zmluvy

ID: 2022/1 – Obec Kovarce

23.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ SPZ PZ Hrdovická, úsek Kovarce

Objednávateľ - Sídlo 127, Nitrianska Streda

Objednávateľ - IČO 53112504

Dodávateľ Obec Kovarce

Dodávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Dodávateľ - IČO 00310573

Prílohy

Dodatok č.3 Nájomnej zmluvy o nájme bytu č. 4/544/2017

ID: 3/2022/4/544/2017 – Obec Kovarce

19.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti 2.11.2024

Dátum podpísania 10.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Ferenčík Michal a manž. Daniela

Dodávateľ Obec Kovarce

Dodávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Dodávateľ - IČO 00310573

Prílohy

Dodatok č.1 Nájomnej zmluvy o nájme bytu č. 6/544/2018

ID: 1/2022/6/544/2018 – Obec Kovarce

18.8.2022

Začiatok účinnosti 19.8.2022

Koniec účinnosti 31.8.2024

Dátum podpísania 10.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Kováčik Tomáš a manž. Natália

Dodávateľ Obec Kovarce

Dodávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Dodávateľ - IČO 00310573

Prílohy

Zmluva č. 4/2022 Farnosť Kovarce o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Kovarce

ID: 4/2022 – Rímskokatolícka cirkev Farnosť Kovarce

5 000,00 €

27.7.2022

Začiatok účinnosti 28.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.7.2022

Suma s DPH 5 000,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Rímskokatolícka cirkev Farnosť Kovarce

Dodávateľ - Sídlo 15, 956 15 Kovarce

Dodávateľ - IČO 35590947

Prílohy

Zmluva č.1351/2022/OKaŠ o poskytnutí dotácie na podporu kultúry „Oslava dňa úcty k starším“

ID: 1351/2022/OKaŠ – Nitriansky samosprávny kraj

800,00 €

26.7.2022

Začiatok účinnosti 16.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.7.2022

Suma s DPH 800,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Nitriansky samosprávny kraj

Dodávateľ - Sídlo Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Dodávateľ - IČO 37861298

Prílohy

Dodatok č.5 k Zmluve o dielo č.01/08

ID: Dodatok č.5 – AQUAViTA PLUS

21.7.2022

Začiatok účinnosti 1.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ AQUAViTA PLUS, spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kľakovská 877/3 , 966 81 Žarnovica

Dodávateľ - IČO 36633461

Prílohy

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.309070BBD2

ID: 309070BBD2 – Pôdohospodárska platobná agentúra

21 633,08 €

20.7.2022

Začiatok účinnosti 21.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.7.2022

Suma s DPH 21 633,08 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Pôdohospodárska platobná agentúra

Dodávateľ - Sídlo Hraničná 12, 815 26 Bratislava

Dodávateľ - IČO 30794323

Prílohy

Zmluva č.414/2022/OCR o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu – Osadenie informačných a orientačných tabúľ v obci

ID: 414/2022/OCR – Nitriansky samosprávny kraj

1 200,00 €

14.7.2022

Začiatok účinnosti 22.6.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.6.2022

Suma s DPH 1 200,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Nitriansky samosprávny kraj

Dodávateľ - Sídlo Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Dodávateľ - IČO 37861298

Prílohy

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu – Cvičme spolu

ID: 1105/2022/OKaŠ – Nitriansky samosprávny kraj

900,00 €

13.7.2022

Začiatok účinnosti 12.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 4.7.2022

Suma s DPH 900,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Nitriansky samosprávny kraj

Dodávateľ - Sídlo Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Dodávateľ - IČO 37861298

Prílohy