Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Kovarce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.4.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ NATUR-PACK, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 25, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 35979798

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

Začiatok účinnosti 12.5.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.4.2023

Suma s DPH 35,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ UNION, poisťovacia a.s.

Dodávateľ - Sídlo Karadžičova 10, 813 60 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31322051

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 12.5.2023

Koniec účinnosti 30.9.2023

Dátum podpísania 28.4.2023

Suma s DPH 23,46 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Dodávateľ - Sídlo Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Dodávateľ - IČO 54228573

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 3.5.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.4.2023

Suma s DPH 3 000,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Dodávateľ - IČO 00177474

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 15.4.2023

Koniec účinnosti 15.4.2023

Dátum podpísania 12.3.2023

Suma s DPH 140,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Edusteps

Dodávateľ - Sídlo Karpatská 754/8, 089 01 Svidník

Dodávateľ - IČO 52152219

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 1.3.2023

Koniec účinnosti 28.2.2026

Dátum podpísania 28.2.2023

Suma s DPH 1,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Šimanský Tibor

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 16.3.2023

Koniec účinnosti 31.12.2023

Dátum podpísania 13.3.2023

Suma s DPH 15 000,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obecný futbalový klub Kovarce

Objednávateľ - Sídlo 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 42113644

Dodávateľ Obec Kovarce

Dodávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Dodávateľ - IČO 00310573

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 16.3.2023

Koniec účinnosti 31.12.2023

Dátum podpísania 15.3.2023

Suma s DPH 2 500,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Rímskokatolícka cirkev Farnosť Kovarce

Objednávateľ - Sídlo 15, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 35590947

Dodávateľ Obec Kovarce

Dodávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Dodávateľ - IČO 00310573

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Na zabezpečenie Letného farského tábora 2023.

Začiatok účinnosti 16.3.2023

Koniec účinnosti 31.12.2023

Dátum podpísania 15.3.2023

Suma s DPH 2 500,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Rímskokatolícka cirkev Farnosť Kovarce

Objednávateľ - Sídlo 15, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 35590947

Dodávateľ Obec Kovarce

Dodávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Dodávateľ - IČO 00310573

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Rekonštrukcia dverí a okien farského kostola sv. Mikuláša, Kovarce.

Začiatok účinnosti 9.3.2023

Koniec účinnosti 14.3.2026

Dátum podpísania 13.2.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Štefan Kováčik, Zuzana Gogová

Dodávateľ Obec Kovarce

Dodávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Dodávateľ - IČO 00310573

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Jaroslav Bizoň

Dodávateľ Obec Kovarce

Dodávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Dodávateľ - IČO 00310573

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 25.2.2023

Koniec účinnosti 31.12.2023

Dátum podpísania 24.2.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Obecný úrad 201, 956 01 Bojná

Dodávateľ - IČO 43790909

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o poskytnutí služby odberu a zneškodnení odpadu skládkovaním