Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Kovarce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dodatok č.1/2022 Nájomnej zmluvy o nájme bytu č.6/543/2019

ID: Dodatok 1/2022 – Hula Rastislav a manž.Stanislava

27.5.2022

Začiatok účinnosti 27.5.2022

Koniec účinnosti 3.3.2025

Dátum podpísania 20.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Hula Rastislav a manž.Stanislava

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva č. 322 0217 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

ID: 322 0217 – Dobrovoľná požiarna ochrana SR

3 000,00 €

9.5.2022

Začiatok účinnosti 10.5.2022

Koniec účinnosti 20.8.2022

Dátum podpísania 9.5.2022

Suma s DPH 3 000,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Dodávateľ - Sídlo Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3

Dodávateľ - IČO 00177474

Prílohy

Zmluva o zabezpečení odobornej praxe

ID: 6.5.2022 – Obchodná akadémia Topoľčany

9.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Obchodná akadémia Topoľčany

Dodávateľ - Sídlo Inovecká 2041, 955 94 Topoľčany

Dodávateľ - IČO 00159841

Prílohy

Zmluva č. 3/2022/OFK

ID: 3/2022 – OFK Kovarce

15 000,00 €

22.4.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.2.2022

Suma s DPH 15 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ OFK Kovarce

Dodávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Dodávateľ - IČO 42113644

Prílohy

Zmluva o spolupráci – vykonávanie pedagogickej praxe študentov v cvičnej škole – Materská škola, Kovarce 450

ID: 2022/1-295:191006 – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

19.4.2022

Začiatok účinnosti 20.4.2022

Koniec účinnosti 30.6.2023

Dátum podpísania 4.4.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dodávateľ - Sídlo Trieda A.Hlinku 1, 949 01 Nitra

Dodávateľ - IČO 00157716

Prílohy

Príkazná zmluva č.46/VO/02/2021/PL-KS

ID: Príkazná zmluva č.46/VO/02/2021/PL-KS – Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS

400,00 €

14.3.2022

Začiatok účinnosti 14.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.1.2022

Suma s DPH 400,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS

Dodávateľ - Sídlo Jelšovce 37, 951 43 Jelšovce

Dodávateľ - IČO 42120861

Prílohy

Zmluva č. 2/2022/Farnosť Kovarce

ID: 2/2022 – Rímskokatolícka cirkev Farnosť sv. Mikuláša Kovarce

2 000,00 €

28.2.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.2.2022

Suma s DPH 2 000,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Rímskokatolícka cirkev Farnosť sv. Mikuláša Kovarce

Dodávateľ - Sídlo Kovarce 15, 956 15 Kovarce

Dodávateľ - IČO 35590947

Prílohy

Zmluva č. 1/2022/Farnosť Kovarce

ID: 1/2022 – Rímskokatolícka cirkev Farnosť sv. Mikuláša Kovarce

2 000,00 €

25.2.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.2.2022

Suma s DPH 2 000,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Rímskokatolícka cirkev Farnosť sv. Mikuláša Kovarce

Dodávateľ - Sídlo Kovarce 15, 956 15 Kovarce

Dodávateľ - IČO 35590947

Prílohy

Popis

Dotácia na rekonštrukciu dverí a okien farského kostola sv. Mikuláša, Kovarce.

Zmluva o poskytovaní služieb

Čevas s.r.o.

24.2.2022

Začiatok účinnosti 25.2.2022

Koniec účinnosti 30.11.2022

Dátum podpísania 24.2.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Čevas s.r.o., r.s.p.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Vykonané práce 3/2022
Vykonané práce 2/2022

Dodatok č.4 k zmluve č.10/2017 o poskytnutí služby odberu a zneškodnení odpadu skládkovaním

ID: 4 – Skládka komunálneho odpadu Bojná

22.2.2022

Začiatok účinnosti 23.2.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 29.12.2021

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Bojná 201, 956 01 Bojná

Dodávateľ - IČO 43790909

Prílohy

Nájomná zmluva (ostatné priestory) Slovak Telekom, a.s.

ID: 160/2022 – Slovak Telekom

2 000,00 €

18.2.2022

Začiatok účinnosti 19.2.2022

Koniec účinnosti 31.12.2026

Dátum podpísania 21.12.2021

Suma s DPH 2 000,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

UNION – Hromadná poistná zmluva povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

ID: 72902006 – Union poisťovňa

17.2.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.12.2021

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Union poisťovňa, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Karadžičova 10, Bratislava

Dodávateľ - IČO 31322051

Prílohy