Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Kovarce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti 30.11.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.11.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ STAVMAT Kovarce s.r.o.

Objednávateľ - Sídlo 505, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 46682953

Dodávateľ Obec Kovarce

Dodávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Dodávateľ - IČO 00310573

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o výpožičke č.2-2019

Začiatok účinnosti 17.11.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.10.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Mikula Pavol

Dodávateľ Obec Kovarce

Dodávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Dodávateľ - IČO 00310573

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 10.11.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 3.11.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo

Dodávateľ - Sídlo Stummerova 5, 955 21 Topoľčany

Dodávateľ - IČO 00168904

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 4.11.2023

Koniec účinnosti 30.11.2026

Dátum podpísania 12.10.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Marek Flak a manž. Žaneta

Dodávateľ Obec Kovarce

Dodávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Dodávateľ - IČO 00310573

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 7.10.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.9.2023

Suma s DPH 5 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Nitriansky samosprávny kraj

Dodávateľ - Sídlo Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Dodávateľ - IČO 37861298

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Dobudovanie objektov hasičskej zbrojnice v obci Kovarce

Začiatok účinnosti 7.10.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 4.9.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ FIBOR s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Golianova 403/8, 949 01 Nitra

Dodávateľ - IČO 50231561

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 5.10.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 3.10.2023

Suma s DPH 138 593,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Cesty, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Cabajská 28, 949 01 Nitra

Dodávateľ - IČO 47131276

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 26.9.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.9.2023

Suma s DPH 2 600,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 50349287

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 8.9.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.9.2023

Suma s DPH 16 020,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Marek Jagelka - ELEKTRO

Dodávateľ - Sídlo , 956 15 Kovarce

Dodávateľ - IČO 48169617

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 6.9.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.8.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Dodávateľ - Sídlo Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava

Dodávateľ - IČO 45736359

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 6.9.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.8.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s.

Dodávateľ - Sídlo Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany

Dodávateľ - IČO 35743565

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o dodávke elektriky

Začiatok účinnosti 12.8.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.8.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Slovak Telekom, a. s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy