Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Kovarce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti 7.2.2023

Koniec účinnosti 6.2.2024

Dátum podpísania 25.1.2023

Suma s DPH 90,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ MVDr. Ivan Inštitoris

Dodávateľ - Sídlo Remeselnícka 4, 949 01 Nitra

Dodávateľ - IČO 40495108

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 5.12.2022

Suma s DPH 1 300,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Ing. Helena Blehová

Dodávateľ - Sídlo Hornočermánska 13, 949 01 Nitra

Dodávateľ - IČO 42123178

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Pribinova 2, 812 72 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 00151866

Prílohy

Začiatok účinnosti 28.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.1.2023

Suma s DPH 21 999,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ MOTORBOX s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Odbojárov 451/14, 955 01 Tovarníky

Dodávateľ - IČO 50567101

Prílohy

Začiatok účinnosti 27.1.2023

Koniec účinnosti 30.11.2023

Dátum podpísania 23.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Čevas s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo 3, 956 16 Čeľadince

Dodávateľ - IČO 53836588

Prílohy

Začiatok účinnosti 21.1.2023

Koniec účinnosti 31.12.2024

Dátum podpísania 18.1.2023

Suma s DPH 64 800,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ BFY s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hollého 7, 949 01 Nitra

Dodávateľ - IČO 44488009

Prílohy

Začiatok účinnosti 21.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.10.2022

Suma s DPH 15 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ NITRANET, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hornočermánska 55, 949 01 Nitra

Dodávateľ - IČO 36534633

Prílohy

Začiatok účinnosti 21.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Začiatok účinnosti 30.12.2022

Koniec účinnosti 31.12.2025

Dátum podpísania 28.12.2022

Suma s DPH 405,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Lucia Machová

Dodávateľ - Sídlo Dlhá 45, 951 44 Výčapy-Opatovce

Dodávateľ - IČO 54510376

Prílohy

Začiatok účinnosti 30.12.2022

Koniec účinnosti 31.12.2024

Dátum podpísania 21.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35815256

Prílohy

Začiatok účinnosti 30.12.2022

Koniec účinnosti 31.12.2024

Dátum podpísania 21.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35815256

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ KOARCH s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo 160, 956 15 Kovarce

Dodávateľ - IČO 53258991

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o poskytovaní stravy