Preskočiť na obsah

Spevácka skupina Nezábudka

Nezábudka – kvietok nežný,                          Hoc si krehká – pretrvaj!
Symbol našich krásnych piesní,                     Radosťľudom rozdávaj!
s láskou sme ich uvili                                      Vždy a všade v každej chvíli,
a desaťročie spievali.                                      nech je život krajší, milý.

V ROKU 2003 VZNIKLA SENIORSKÁ SPEVÁCKA SKUPINA NEZÁBUDKA.
Jej pôvodný zámer – spestriť si život piesňou v treťom veku – prevýšil očakávania. Pravidelne účinkuje nielen  pri vlastných podujatiach Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Kovarciach, ale pri všetkých významných udalostiach obce. Podieľa sa na udržiavaní a rozvíjaní tradícií v obci, ako sú fašiangové pochovávania basy, oslavy MDŽ, Sadenie májov, Deň matiek, Jánske ohne, Mesiac úcty k starším, Seniorské Vianoce. Zúčastňuje sa na spomienko-pietnych oslavách – oslobodenia obce, vlasti, SNP.

Okrem účinkovania na domácej pôde sa zúčastňujeme aj okresných prehliadok speváckych skupín, regionálnych prehliadok, Kultúrneho leta, Kultúrnych Vianoc: Nitrianska Streda, Krnča, Solčany, Súlovce, Oponice, Čeľadince, Ludanice, Hrušovany, Horné Obdokovce, Radošina, Horné Chlebany, Topoľčany. Nezábudka úspešne reprezentovala nielen Kovarce, ale aj okres Topoľčany na krajskej prehliadke seniorských speváckych skupín v Rybníku v Levickom okrese v roku 2011.
Repertoár piesní sa skladá z charakteru podujatia a obdobia účinkovania. Do programu komponujeme prevažne objavné ľudové piesne z domáceho prostredia. Sú to piesne žartovné (fašiangy), ľúbostné, lyrické prírodné motívy, dôstojné – vianočné. Rozsah piesní sa rozšíril až na takmer dvesto odspievaných na každú príležitosť. Medzi najobľúbenejšie patria piesne: Červená ružička, V Kovarci na zvonici, Krásna pasáčka, Keď sme roličku orali, Dolina – dolina, Hallelujah a iné.

Zakladajúcimi členkami súboru boli: Helenka Grácová (2003 – 2006), Editka Lukáčiková (2003 – 2007) a Irenka Grácová – doposiaľ vedie súbor.
Od samého začiatku v súbore účinkovali: Milka Bujnová(do 2011), Lenka Deličová, Magdaléna Horná, Terézia Horáková, Irenka Patrovičová, Helenka Prevuzňáková, Veronika Šišmičová(do novembra 2012 – sólistka), Betka Valachová (do 2011).
Postupne do súboru pribudli mladšie seniorky: StázkaOpátová – výborná sólistka, Ľudmilka Blahová, Helenka Belanová, Danka Rybanová, Martuška Opátová, Magduška Macková, Františka Bujnová.
Veľkú zásluhu na pozdvihovaní úrovne, úspešnosti a reprezentatívnosti Nezábudky má pán Vladimír Križan, ktorý je maestro harmonikár a v našom súbore pôsobí spolu s manželkou Máriou Križanovou takmer rok. Dovtedy sme spievali bez hudobného doprovodu.

V NEZÁBUDKE TVORÍME JEDNU VEĽKÚ RODINU. To vyjadruje aj motto nášho pomenovania,    ABY SME NA NIKOHO Z NÁS NEZABÚDALI. Ctíme si pamiatku a spomienku na tie naše členky, ktoré od nás navždy odišli, prejavujeme patričnú vďačnosť a pozornosť tým, ktorým už zdravie nedovoľuje pokračovať v spoločnom spievaní. Pri meninovej, narodeninovej udalosti každej našej speváčky venujeme oslavný deň a jubilantkám vyspievame všetky dobré skutky, ktoré v živote zaznamenali. Snažíme sa rešpektovať múdre nápady a návrhy, s ktorými prichádzajú jednotliví členovia, vážime si obetavosť, príčinlivosť každého z nás, čo vkladá do spoločného diela. Nejde pri tom len o citové pohnútky a vzťahy.
Za naše vystúpenia doma i navonok sme získali niekoľko ocenení, pochvalných a ďakovných uznaní, ktorými sa v klube ozdobujeme.
Jubilujúca Nezábudka očakáva a verí, že v novom desaťročí nájde ďalších nadšencov, pokračovateľov speváckej tradície ako najušľachtilejšieho prostriedku na šírenie radosti a krásy života.