Slávnostný zápis detí 25.8.2018

Slávnostný zápis detí 25.11.2017

Slávnostný zápis detí 6.5.2017

Slávnostný zápis detí 12.11.2016

Slávnostný zápis detí 28.11.2015

Slávnostný zápis detí 28.3.2015

Slávnostný zápis detí 6.9.2014

Slávnostný zápis detí 22. 2. 2014

Slávnostný zápis detí 28. 9. 2013

Slávnostný zápis detí 11. 5. 2013

Slávnostný zápis detí 21.7.2012

Slávnostný zápis detí 10.3.2012

Zverejnené 27. februára 2021.
Upravené 11. júna 2021.