Preskočiť na obsah

Farský úrad

Správcom Farnosti Kovarce je od 1.7.2019 vdp. farár Mgr. Pavol Berka.


Rímskokatolícky farský úrad Kovarce
956 15 Kovarce 15
   038/ 5316124

kovarce@nrb.sk

http://kovarce.nrb.sk/

Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb

Čičmany 10. marca (TK KBS)

V plnom znení prinášame stanovisko Konferencie biskupov Slovenska k zákazu verejného slávenia bohoslužieb.

Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb

Predseda vlády SR Peter Pellegrini dnes Konferencii biskupov Slovenska telefonicky oznámil rozhodnutie, že s platnosťou od 10. 3. do 23. 3. 2020 sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby.

Tento zákaz biskupi prijali s veľkou bolesťou, žiadajú však všetkých kňazov a veriacich, aby ho uposlúchli. Podrobnejšie informácie, ktoré sa týkajú ďalších liturgických úkonov a slávení KBS poskytne po porade s Úradom verejného zdravotníctva v najbližšom čase.

V tejto chvíli prosíme kňazov, aby veriacich o nariadení s pokojom informovali a verejné bohoslužby do 23. marca odvolali. Tam, kde je to možné, kostoly nech zostanú pre súkromnú modlitbu otvorené.
Zároveň povzbudzujeme veriacich k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov bohoslužieb, ktoré sa budú konať neverejným spôsobom. Kňazi nech pokračujú v poskytovaní duchovnej starostlivosti o veriacich takými spôsobmi, ktoré neprotirečia vydanému nariadeniu.
Všetkých pozývame k modlitbám. Nestrácajme nádej, neprepadajme obavám, a s dôverou sa v našich rodinách obracajme na našu Nebeskú Matku: „Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!“
Prosme Pána, aby tento pre nás veľmi bolestný zákaz mohol byť včasne odvolaný.

Správcom Farnosti Kovarce bol od 1.7.2002 do 30.6.2019

vdp. farár Mgr. Ondrej Tepličanec.

POĎAKOVANIE vdp.Ondrejovi Tepličancovi

     My, farníci a obyvatelia obce Kovarce, by sme aj touto cestou chceli vyjadriť svoje veľké POĎAKOVANIE a úprimné PÁN BOH ZAPLAŤ vdp. ONDREJOVI TEPLIČANCOVI, nášmu farárovi, ktorý nás viedol a sprevádzal celých 17 rokov v našej obci. Nedá sa spočítať, koľko milostí prostredníctvom sv. prijímaní, krstov, sobášov a iných sviatostí ste nám rozdali. Vďaka Vám a cez Vás Bohu známym sponzorom a dobrodincom sa tešíme novej farskej budove, novým malým pútnickým miestam, zreštaurovaným sochám, krížom a kaplnkám v obci, obnoveným historickým pamiatkam hlavne v kostole, vybudovanému kúreniu v kostole a mnohému inému, čo sa ani nedá všetko vypovedať. Taktiež sa stali nezaplatiteľnými ani rady duchovného i „ľudského“ typu, odporúčania, povzbudenia, milé slová… nielen cez kázne a homílie. Útechu u Vás našli mnohí veriaci i menej veriaci či dokonca neveriaci. Nech Vám to všetko náš Nebeský Otec mnohonásobne vynahradí.

     Do ďalšej kňazskej služby v nových farnostiach Vám z úprimného srdca vyprosujeme, nech Vás Pán Boh sprevádza svojimi milosťami, nech Vám dá zdravie a dary Ducha Svätého, aby ste mohli stáť bez úhony pred Pánovým oltárom, hlásať evanjelium o Božom kráľovstve, posväcovať a obnovovať Vám zverený Boží ľud. Nech Vás naďalej ochraňuje naša Nebeská Matka Panna Mária, Kráľovná kňazov a Vaša patrónka.

Vaši farníci