Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Kovarce.

Nadpis

Zverejnené

VZN Obce Kovarce č. 2/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia

ID: VZN 2/2021

3.8.2021

VZN č.2-2019 obce Kovarce o výske príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nák

30.9.2019