Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Kovarce.

Nadpis

Zverejnené

VZN č. 2/2022

ID: 2/2022

16.12.2022

Prílohy

Popis

VZN č. 2/2022 o  výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o  výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov a o podmienkach úhrady v školskej jedálni

VZN č. 1/2023

ID: 1/2023

16.12.2022

Prílohy

Popis

VZN č. 1/2023, ktorým zavádza na území obce Kovarce miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2023 a nasledujúce roky.

Dodatok č.1/2022 k VZN č.1/2022 obce Kovarce o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

ID: Dodatok 1/2022 k VZN č.1/2022

19.10.2022

Dodatok č. 1/2022

ID: Dodatok č.1/2022

27.9.2022

Prílohy

Popis

k Všeobecne záväznému nariadeniu  č. 1/2022 obce Kovarce

 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí,

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady

v školskej jedálni

Súvisiace dokumenty

Všeobecne záväzné nariadenia č.1-2022 obce Kovarce o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Všeobecne záväzné nariadenia č.1-2022 obce Kovarce o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

ID: 1/2022

5.5.2022