Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Kovarce.

Nadpis

Zverejnené

Dodatok č. 1/2022

ID: Dodatok č.1/2022

27.9.2022

Prílohy

Popis

k Všeobecne záväznému nariadeniu  č. 1/2022 obce Kovarce

 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí,

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady

v školskej jedálni

Súvisiace dokumenty

Všeobecne záväzné nariadenia č.1-2022 obce Kovarce o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Všeobecne záväzné nariadenia č.1-2022 obce Kovarce o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

ID: 1/2022

5.5.2022

VZN č.2-2019 obce Kovarce o výske príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nák

30.9.2019