Preskočiť na obsah

Voľby

Archív dokumentov uverejnených obcou Kovarce.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

O z n á m e n i e

V súlade s § 11 c) zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že obec vydá hlasovací preukaz voličovi bezodkladne, najskôr však 45 dní predo dňom konania volieb, t. j. 24. 04. 2024.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

  • osobne do 07. júna 2024
  • v listinnej forme do 20. mája 2024 na adresu:

Obecný úrad Kovarce

Kovarce 461

95615 Kovarce

alebo

  • elektronicky do 20. mája 2024 na e-mail:

info@obeckovarce.sk