Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Ulica Fabricka, 1 .etapa

V roku 2021 Obec Kovarce pokračovala s plánom obnovy rekonštrukcie a výstavby miestnych komunikácií. Na základe pripravovaného rozpočtu sa spevnil poškodený jazdný pás po verejnej kanalizácií, vyrovnal sa povrch a natiahol sa asfaltový koberec. Obec Kovarce použila pre tento účel prostriedky z bežného rozpočtu obce.

Termín realizácie: September – Október 2021

Cena Diela: 50.000€

Zverejnené 3. novembra 2021.
Bez úpravy .