Oznámenie – O delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Zverejnené
16. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 16. novembra 2022
Kategória

Prílohy