Preskočiť na obsah

Žiadosť o voľbu poštou voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda v roku 2023 sa zdržiava mimo jej územia

Zverejnené
16. novembra 2022
Kategória

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to:

  • písomne (v listinnej forme) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obecného úradu najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t. j. najneskôr 02.12.2022)
  • elektronicky (emailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t. j. najneskôr 02.12.2022)
  • na žiadosti doručené po ustanovenej lehote s neprihliada

Prílohy