Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Kovarce.

Nadpis

Suma s DPH

Evidované

Zverejnené

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 20.10.2022

Dátum platby 12.10.2022

Dátum evidencie 6.10.2022

Suma s DPH 1,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Metodova 8, 821 08 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35697270

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 17.10.2022

Dátum platby 12.10.2022

Dátum evidencie 6.10.2022

Suma s DPH 115,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ MADE spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 36041688

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 19.10.2022

Dátum platby 12.10.2022

Dátum evidencie 6.10.2022

Suma s DPH 64,80 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Ing. Ervín Ďurka

Dodávateľ - Sídlo 111, 958 52 Žabokreky nad Nitrou

Dodávateľ - IČO 35337541

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 14.10.2022

Dátum platby 12.10.2022

Dátum evidencie 6.10.2022

Suma s DPH 1 085,95 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Obecný úrad 201, 956 01 Bojná

Dodávateľ - IČO 43790909

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 30.9.2022

Dátum platby 7.10.2022

Dátum evidencie 6.10.2022

Suma s DPH 360,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ ENECOL s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 153, 925 92 Kajal

Dodávateľ - IČO 45482021

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 18.10.2022

Dátum platby 12.10.2022

Dátum evidencie 5.10.2022

Suma s DPH 120,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Zberné suroviny Žilina a.s.

Dodávateľ - Sídlo Kragujevská 3, 010 01 Žilina

Dodávateľ - IČO 50634518

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 13.10.2022

Dátum platby 5.10.2022

Dátum evidencie 5.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ BFL s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 333, 956 34 Ostratice

Dodávateľ - IČO 48137146

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.309070BBD2

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 7.10.2022

Dátum platby 12.10.2022

Dátum evidencie 5.10.2022

Suma s DPH 61,75 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ MILSY a.s.

Dodávateľ - Sídlo Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Dodávateľ - IČO 31412572

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 16.10.2022

Dátum platby 12.10.2022

Dátum evidencie 5.10.2022

Suma s DPH 199,32 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Patrik Mažec

Dodávateľ - Sídlo Sokolníky 224, 951 46 Podhorany

Dodávateľ - IČO 41267761

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 10.10.2022

Dátum platby 12.10.2022

Dátum evidencie 5.10.2022

Suma s DPH 41,60 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Eduard Bečka

Dodávateľ - Sídlo 108, 956 01 Bojná

Dodávateľ - IČO 33674752

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 17.10.2022

Dátum platby 12.10.2022

Dátum evidencie 5.10.2022

Suma s DPH 1 025,02 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ ZSE Energia, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Dodávateľ - IČO 36677281

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 14.10.2022

Dátum platby 12.10.2022

Dátum evidencie 5.10.2022

Suma s DPH 47,55 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Gastro Diskont s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Stummerova 1054/49, 955 01 Topoľčany

Dodávateľ - IČO 50873695

Prílohy