Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Kovarce.

Nadpis

Suma s DPH

Evidované

Zverejnené

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 17.10.2022

Dátum platby 2.11.2022

Dátum evidencie 3.10.2022

Suma s DPH 1 517,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ SPP - distribúcia , a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35910739

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 7.10.2022

Dátum platby 4.10.2022

Dátum evidencie 29.9.2022

Suma s DPH 25,09 €

Sadzba DPH DPH 10%

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ PAM fruit s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo M. Rázusa 684/24, 955 01 Topoľčany

Dodávateľ - IČO 51801671

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 7.10.2022

Dátum platby 4.10.2022

Dátum evidencie 29.9.2022

Suma s DPH 189,11 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Gastro Diskont s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Stummerova 1054/49, 955 01 Topoľčany

Dodávateľ - IČO 50873695

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 3.10.2022

Dátum platby 4.10.2022

Dátum evidencie 28.9.2022

Suma s DPH 61,75 €

Sadzba DPH DPH 10%

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ MILSY a.s.

Dodávateľ - Sídlo Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Dodávateľ - IČO 31412572

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 11.10.2022

Dátum platby 4.10.2022

Dátum evidencie 28.9.2022

Suma s DPH 9,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Slovenská pošta, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 36631124

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 5.10.2022

Dátum platby 4.10.2022

Dátum evidencie 27.9.2022

Suma s DPH 107,86 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Vladimír Marko MARKO

Dodávateľ - Sídlo Chalúpkova 1, 956 33 Chynorany

Dodávateľ - IČO 17766940

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 4.10.2022

Dátum platby 4.10.2022

Dátum evidencie 26.9.2022

Suma s DPH 55,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Dodávateľ - IČO 00177474

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 7.10.2022

Dátum platby 4.10.2022

Dátum evidencie 26.9.2022

Suma s DPH 148,24 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 3.10.2022

Dátum platby 28.9.2022

Dátum evidencie 22.9.2022

Suma s DPH 49 799,69 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Cesty, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Cabajská 28, 949 01 Nitra

Dodávateľ - IČO 47131276

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 28.9.2022

Dátum platby 30.9.2022

Dátum evidencie 22.9.2022

Suma s DPH 30,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Peter Remper

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 84, 981 01 Hnúšťa

Dodávateľ - IČO 37302175

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 30.9.2022

Dátum platby 30.9.2022

Dátum evidencie 21.9.2022

Suma s DPH 12,31 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ PAM fruit s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo M. Rázusa 684/24, 955 01 Topoľčany

Dodávateľ - IČO 51801671

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 27.9.2022

Dátum platby 30.9.2022

Dátum evidencie 21.9.2022

Suma s DPH 12,00 €

Sadzba DPH DPH 10%

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ BOFIL s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Golianova 403/8, 949 01 Nitra

Dodávateľ - IČO 44073585

Prílohy