Preskočiť na obsah

Kalendár zberu odpadu 2021

Zverejnené 2.3.2021.

Komunálny odpad Kovové obaly Plasty
Január
14
20
28
Február
11
17
25
Marec
11
17
25
Apríl
8
14
22
Máj
6
12
20
Jún
3
9
17
Júl
1
12
15
29
August
12
17
26
September
9
23
29
Október
7
21
27
November
4
18
December
2
16
28
30

Ako správne separovať?

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Kovové obaly

Do kovov patria kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky, kovové uzávery, viečka.Nevhadzujú sa kovové obaly kombinované s iným obalom, napr. obaly zo zubnej pasty, kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.

Plasty

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.