Preskočiť na obsah

ZBER PAPIERA A PLASTOV

Zverejnené 17.1.2024.

Dátum a Čas
Nešpecifikované

Vážení občania

Od tohto roku prebieha v obci aj zber papiera priamo od rodinných domov, tak ako sa každý mesiac zbiera plastový odpad.

Papier sa odváža v termíne tak, ako je termín zberu plastov.

Preto Vás žiadame, aby ste plastový odpad uskladňovali v žltých vreciach papier v modrých vreciach. Pri väčšom rozmere papiera – ako je kartón, tento môže byť voľne odložený pred rodinným domom.

Občania si môžu modré vrecia vyzdvihnúť v kancelárií obce, po vývoze plastov a papiera Vám prázdne vrecia budú doručené zberovou spoločnosťou.

Žiadame Vás, aby ste tento triedený odpad uskladňovali vo vreciach na to určených.

Najbližší termín vývozu plastov a papiera je vo štvrtok 25.januára.