Verejná vyhláška – rozhodnutie

Zverejnené
22. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
22. februára 2023 − 8. marca 2023
Kategória

Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby „Čistiareň odpadových vôd“ a na osobitné užívanie vôd – na vypúšťanie vyčistených odpadových vôd do podzemných vôd

Prílohy