Verejná vyhláška – Rozhodnutie o umiestnení stavby „F2BTS_Kovarce_1354BR“

Zverejnené
31. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
31. októbra 2022 − 14. novembra 2022
Kategória

Prílohy