Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 – 2027 – Oznámenie termínu verejného prerokovania strategického dokumentu

Zverejnené
27. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
27. decembra 2022 − 11. januára 2023
Kategória

Prílohy