OZNAM – možnosť podania požiadaviek o zapracovanie zmien v Územnom pláne obce Kovarce

Zverejnené
8. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
8. augusta 2022 − 1. septembra 2022
Kategória

Prílohy