Návrh VZN č. 2/2022 OBCE KOVARCE

Zverejnené
14. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
14. decembra 2021 − 31. decembra 2021
Kategória

Prílohy