Preskočiť na obsah

Centrálny register hospodárskych zvierat (CRHZ) – informácia pre chovateľov hospodárskych zvierat – ovce, kozy, hovädzí dobytok, ošípané, koňovité zvieratá, hydina

Zverejnené
28. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
28. novembra 2022 − 20. decembra 2022
Kategória

Vážené pani starostky, starostovia,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany Vás týmto žiada  o súčinnosť, vo veci informovania Vašich obyvateľov – chovateľov hospodárskych zvierat – ovce, kozy, hovädzí dobytok, ošípané, koňovité zvieratá, hydina (ďalej len „HZ“) vo veci pripravovaných zmien.

V legislatívnom procese je návrh novely zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Zásadnou  zmenou je  spôsob zasielania dokladov na premiestnenie a hlásení do Centrálneho registra hospodárskych zvierat (ďalej len „CRHZ“). Navrhovaná novela  má byť účinná od 1.1.2023. V rámci prechodného obdobia, ktoré bude trvať do 30. júna 2023 je každý chovateľ   povinný zabezpečiť si na vlastné náklady prostriedky na elektronické zasielanie hlásení a dokladov na premiestnenie do CRHZ. Teda od 1. júla bude možná komunikácia medzi chovateľmi hospodárskych zvierat a CRHZ len v elektronickej forme, ktorá má byť povinná pre všetkých chovateľov HZ.

Na to, aby chovatelia vedeli zasielať  zmeny v stave HZ do CRHZ, si musia najskôr vyžiadať z CRHZ – „prístup farmára“ , následne dostanú prístupovú GRID kartu, pomocou ktorej sa bude zadávať heslo na umožnenie vstupu na vytváranie elektronických hlásení.

Keďže predpokladám, že u mnohých chovateľov, hlavne seniorov, ktorí nemajú počítačovú zdatnosť a skúsenosti s prácou na internete to môže spôsobovať problémy, odporúčam nájsť si v rodine alebo vo svojom okolí niekoho, kto im v tom bude vedieť pomôcť. Tieto zmeny nie sú z našej iniciatívy, aj my sme postavení pred hotovú vec a viem, že mnohým to narobí veľké problémy, preto aj píšeme tento list v predstihu , aby sa táto informácia dostala medzi obyvateľov – chovateľov HZ vo Vašom meste, či obci do povedomia a tí, ktorých sa to týka, mali dostatok času na prípravu tejto zmeny. Akonáhle dostaneme bližšie informácie v tejto veci, obratom Vás budem informovať. Súčasťou tohto mailu je priložený informačný list ako aj tlačivo na vyžiadanie prístupu do CRHZ, ktoré bude treba vyplniť a zaslať do CRHZ.

Plemenárske služby SR, š.p. pripravujú pre chovateľov k danej téme online školenia – bližšie informácie na stránke www.pssr.sk

S pozdravom

MVDr. Magdaléna Snopeková

Riaditeľka RVPS Topoľčany

Regionálna veterinárna a potravinová správa

Dr. Pavla Adámiho č. 17

955 48 Topoľčany

Tel.: 038/5322536

Fax: 038/5326068

Prílohy