Preskočiť na obsah

ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU

Upravené
19. feb 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
17. februára 2021

ZBER  SEPAROVANÉHO  ODPADU 

plasty, nápojové obaly, kovy – plechovky od nápojov (prosím všetky obaly stlačiť!!!)

bude v stredu – dňa 17. februára 2021.

Žiadame občanov, aby uviazané vrecia

so separovaným odpadom vyložili v utorok – 16.2.2021,

nakoľko zber začína v stredu v skorých ranných hodinách. Ďakujeme.

DO SEPAROVANÉHO ODPADU (SO)  PATRÍ:

  • PET fľaše
  • plastové tašky a vrecká
  • plastové obaly od drogérie a potravín, fólie
  • neznečistené nápojové obaly od mliečnych výrobkov, džúsov, vína a iných nápojov zložené z vrtiev tzv. viacvrstvové kombinované materiály
  • plechovky od nápojov
  • kozervy bez zvyškov jedla
  • kovové uzávery
  • alobaly, uzávery z jogurtov
  • uzávery od kompótov
  • kovové súdky

Zároveň oznamujeme tým občanom, ktorým nepostačujú vrecia na separovaný odpad (nakoľko firma zabezpečujúca SO distribuuje po domácnostiach iba 1 ks), že si môžu vrecia vyzdvihnúť v kancelárií obce.

ZBER a TRIEDENIE POLYSTYRÉNU

NEHLSEN-EKO spol. s r.o. Topoľčany vydalo metodické usmernenie a vysvetlenie:

Polystyrén je súčasťou triedeného zberu komunálnych odpadov – patrí do plastov. Podmienkou je, že nesmie byť kombinovaný s iným materiálom a tiež nesmie byť znečistený od rôznych iných stavebných surovín.  Zber polystyrénu sa vykonáva do vriec (ak je polystyrén rozmerný, musí byť upravený – zmenšený do takých rozmerov, ktoré umožňujú dobrú manipuláciu).