Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Kovarce.

Nové stojisko na separovaný zber odpadu na Cintoríne

Obec Kovarce pred sviatkom pamiatky zosnulých dáva do pozornosti nové stojisko na 1100 litrové zberné nádoby na triedený odpad na miestnom cintoríne. Vzhľadom na narastajúci objem odpadu, hlavne toho plastového, by sme sa chceli zapojiť do výzvy Mesta Prešova „Naše prvé dušičky bez plastovej kytičky“. Milí občania, skúsme počas nastavujúcich dní a prichádzajúcich sviatkov, popremýšľať… Čítať viac

Upozornenie na dodržiavanie zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

Obec Kovarce na základe viacerých sťažností upozorňuje občanov, že podľa zákona č.442/2002, sa považuje za priestupok okrem iného aj vyprázdňovanie obsahov žúmp a domových čistiarní odpadových vôd do verejnej kanalizácie. Za takýto priestupok môže v prípade dokázania viny Okresný úrad Topoľčany, odbor životného prostredia, uložiť pokutu až do výšky 829 eur. Preto žiadame občanov, ktorý… Čítať viac

Odpis elektromerov v Obci

V stredu a vo štvrtok (13. a 14. októbra 2021) bude pracovník elektrární opisovať stav elektromerov. Žiadame občanov o sprístupnenie svojich elektromerov a uzatvorenie psov. Pokiaľ nebudete doma, na schránku na viditeľné miesto treba dať oznam s menom a stavom elektromeru, prípadne stav nahlásiť na tel. č. 0907 327 502. Odpisovanie začína o 8-mej hodine ráno.

Príprava projektu „Námestie Kovarce“

Obec Kovarce sa v prvej polovici tohto roka zaoberala aj projektom modernizácie a revitalizácie verejného priestranstva pred obecným úradom Kovarce. Začalo sa vyčistením priestranstva pri dome č.446, kde sa odstránili staré stavby a otvoril sa tak úplne nový priestor. Pokračovalo sa zakreslením všetkých existujúcich sietí a zrealizovalo sa kompletné geometrické zameranie celého dotknutého priestoru. Nakoniec… Čítať viac

Mobilná aplikácia

Vážení občania, chceme Vás informovať o novej mobilnej aplikácií. V aplikácií nájdete všetky dôležité informácie, ktoré obec ponúka. O najnovšom a aktuálnom dianí Vás budú informovať upozornenia, ktoré sú súčasťou mobilnej aplikácie. Mobilnú aplikáciu si môžete stiahnuť  priamo z Google Play, z App store alebo cez webstránku obce. Aplikáciu si môžeš stiahnuť tu: https://obeckovarce.sk/mobilna-aplikacia/

Rekonštrukcia MŠ Kovarce

Obec Kovarce ešte začiatkom minulého roka dostala potešujúcu správu ohľadne pozitívneho výsledku žiadosti o dotáciu na Rekonštrukciu Materskej školy Kovarce poskytovanú Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Pandemický rok, zdĺhavé verejné obstarávanie ako aj ďalšie nekonečné papierové procesy zapríčinili to, že sa s rekonštrukciou začalo až pred niekoľkými týždňami. V rámci rekonštrukcie budú vymenené všetky okná,… Čítať viac