OBEC KOVARCE s finančnou podporou z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia doplnilo knižničný fond nákupom nových kníh.

Kategória

Zverejnené 23. septembra 2021.
Bez úpravy .