Preskočiť na obsah

ZBERNÝ DVOR KOVARCE

Zverejnené 28.2.2021.

OBEC Kovarce po vybudovaní Zberného dvora v novembri 2018, spúšťa skúšobnú prevádzku.

V prvom kroku sa pre občanov obce Kovarce vytvorila možnosť separácie biologického rozložiteľného komunálneho odpadu. Separovať sa budú dve kategórie odpadu, ktoré budú na rôznych miestach:

1.Konáre, odrezky zo stromov, kríkov, vetvičky.

2.Tráva, lístie, slama, burina, piliny a hobliny.

Preto prosíme občanov obce Kovarce, aby svoj BIOODPAD umiesťovali na Zberný dvor v určených prevádzkových hodinách. Zberný dvor je umiestnený v intraviláne obce Kovarce, vedľa bývalého Poľnohospodárskeho družstva Kovarce.

Obec Kovarce zároveň zdôrazňuje, že BIOODPAD, ktorý bude umiestnený pred rodinnými domami alebo v blízkosti miestnych komunikácií, nebude pracovníkmi obce odvezený ani inak zlikvidovaný!

PRE POTREBU OTVORENIA ZBERNÉHO DVORA

volať:

0908 108852

0915 217144

SKÚŠOBNÝ PREVÁDZKOVÝ ČAS

Pondelok   10.00 – 17.00

Utorok       ZATVORENÉ

Streda       10.00 – 17.00

Štvrtok      ZATVORENÉ

Piatok       10.00 – 19.00

Sobota      10.00 – 17.00

Nedeľa      ZATVORENÉ

Zodpovedný pracovník:

Peter Križan, tel.: 0915 217 144