Preskočiť na obsah

Wifi pre teba – Obec Kovarce

Zverejnené 21.4.2021.

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071AHN9

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Kovarce, Kovarce  461, 956 15 Kovarce

Miesto realizácie: Obec Kovarce

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

Bod 1 Obecný úrad- Externý AP (48.4952, 18.15792)

Bod 2 Futbalové ihrisko – Externý AP (48.49846, 18.1615)

Bod 3 Dom smútku- Externý AP (48.49953, 18.16237)

Bod 4 Vstup do obce- Externý AP (48.50033, 18.16334)

Bod 5 Zastávka- Externý AP (48.49703, 18.16)

Bod 6 Materská škola- Externý AP (48.4953, 18.16139)

Bod 7 Vstup Ludanice- Externý AP (48.50015, 18.15054)

Bod 8 Vstup NR-Externý AP (48.48804, 18.153)

Bod 9 Bytovky okolie- Externý AP (48.49617, 18.15526)

Bod 10 Zberný dvor- Externý AP (48.49538, 18.16453)

Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti prebiehajú úkony k podaniu verejného obstarávania na kontrolu zo strany Ministerstva dopravy a výstavby SR. Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania pristúpime k budovaniu bezplatnej wifi.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk