Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Zverejnené 6. júla 2021.
Bez úpravy .