PONUKA PRE ZÁUJEMCOV O FUNKCIU KRONIKÁRA OBCE KOVARCE

Obec Kovarce vyzýva občanov, ktorí majú záujem vykonávať funkciu  kronikára  obce  Kovarce, aby osobne alebo písomne zaslali svoju žiadosť na obec Kovarce.

Zverejnené 11. apríla 2021.
Upravené 19. júna 2021.