Preskočiť na obsah

O Z N A M ZÁPADOSLOVENSKEJ VODÁRENSKEJ SPOLOČNOSTI

Zverejnené 28.2.2021.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje, že vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území SR v súvislosti s ochorením COVID-19 nebudú zamestnanci našej spoločnosti vykonávať odpočty vodomerov  v mesiaci február 2021 v obci Kovarce.

Zákazníci si môžu stav vodomeru odčítať sami a do 20. 2. 2021 nahlásiť odčítačovi na:

– telefónne číslo: 0911 044 594 (utorok až sobota, v čase od 07:30 do 15:00 hod.)

– e-mailovú adresu: stavvodomeru@zsvs.sk

– alebo vyplnením aktívneho formulára na webovej stránke spoločnosti www.zsvs.sk.

Pri takomto nahlásení vodomeru je potrebné, aby ste uviedli:

– technické číslo odberu

– číslo vodomeru

– adresu odberného miesta

– dátum odpočtu

– stav vodomeru v m3.

Zákazníkom, ktorí nám stav vodomeru nenahlásia, bude vyfakturovaná spotreba k 28. 2. 2021 vo výške priemerného množstva vody dodanej za predchádzajúce obdobia. 

Ďakujem za pochopenie.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť.