O Z N A M PLATENIE DANÍ A POPLATKOV

V súvislosti so šíriacim sa koronavírusom a na základe odporúčania Krízového štábu SR, je potrebné minimalizovať  hotovostný styk pri výbere daní a poplatkov za komunálny odpad a stočné, preto ponúkame občanom možnosť platby prevodom cez Internet Banking.

Na emailovú adresu:

info@obeckovarce.sk

podatelna@obeckovarce.sk

je potrebné zaslať požiadavku o vystavenie rozhodnutia na daň z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad. Pracovníčka obce Vás v prípade nejasností bude kontaktovať. Po obdŕžaní rozhodnutia na Vašu emailovú adresu, je potrebné uhradiť uvedenú sumu na číslo účtu so zadaným variabilným symbolom, ktoré  bude uvedené na Vašom rozhodnutí.

Zverejnené 28. februára 2021.
Bez úpravy .