Preskočiť na obsah

Kalendár zberu odpadu 2022

Zverejnené 13.12.2021.

Komunálny odpad Kovové obaly Plasty
Január
13
27
Február
10
24
Marec
10
24
Apríl
7
21
22
Máj
5
19
20
Jún
2
16
17
30
Júl
14
15
28
August
11
12
25
September
8
9
22
Október
5
6
20
November
3
4
16
December
1
15
29

Ako správne separovať?

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Kovové obaly

Do kovov patria kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky, kovové uzávery, viečka.Nevhadzujú sa kovové obaly kombinované s iným obalom, napr. obaly zo zubnej pasty, kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.

Plasty

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.