Voľby do orgánov samosprávy obcí 29.11.2022

voľby

Zverejnené 14. júla 2022.
Upravené 15. júla 2022.