Voľby do Európskeho parlamentu 2014

Okrsková volebná komisia v Kovarciach zverejňuje výsledky hlasovania vo volebnom okrsku č.1 z volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali dňa 24. mája 2014:

Celkový počet osôb vo volenbom okrsku zapísaných do zoznamu voličov. …….1217

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky ………………………………………………81

Počet odovzdaných obálok ………………………………………………………………….81

Počet platných odovzdaných hlasov spolu ……………………………………………78

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hutie alebo koalíciu:

Číslo stranyNázov stranyPočet hlasov
1NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana5
2Kresťanskodemokratické hnutie9
3SMER – sociálna demokracia29
4Slovenská ľudová strana3
5Národ a Spravodlivosť – naša strana2
6Magnificat Slovakia1
7DEMOKRATICKÁ OBČIANSKA STRANA2
87 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA1
9Maďarská kresťanskodemokratická aliancia – Magyar Keresténydemokrata Szovetség0
10Strana TIP3
11Ľudová strana Naše Slovensko0
12EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA0
13NOVÝ PARLAMENT0
14MOST – HÍD0
15Kresťanská SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA1
16Strana demokratického Slovenska1
17Strana  zelených0
18VZDOR – strana práce0
19OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti0
20PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ2
21Sloboda a Solidarita4
22Strana moderného Slovenska1
23Komunistická strana Slovenska4
24ÚSVIT1
25Strana občianskej ľavice0
26Slovenská národná strana4
27Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana5
28PRIAMA DEMOKRACIA, Kresťanská ľudová strana0
29Strana maďarskej komunity – Magyar Kozosség Pártja0

Voľby do Európskeho parlamentu sa 
uskutočnia 
dňa 24.mája 2014 (sobota) 
od 7.00 hod. do 22.00 hod. 
Volebná miestnosť sa nachádza 
v spoločenskej sále Kultúrneho domu v Kovarciach. 

Občania, ktorí sa nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti (zo závažných, najmä zdravotných dôvodov), môžu požiadať o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky, nahlásiť sa treba telefonicky: 

038/5316125 na Obecný úrad do 23.mája 2014 do 12.00 hod. 
 


Ako sa hlasuje? 
Volič dostane od členov okrskovej volebnej komisie: 
• prázdnu obálku označenú odtlačkom úradnej pečiatky obce 
• hlasovacie lístky 
 
Volič v priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vyberie hlasovací lístok toho kandidujúceho subjektu, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Na hlasovacom lístku môže zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov vyznačiť, ktorému kandidátovi dáva prednosť. Potom vloží hlasovací lístok do obálky. Obálku vloží do volebnej schránky.