Voľby 2013

VOĽBY DO VÚC 2013 – výsledky za obec Kovarce

Okrsková volebná komisia v Kovarciach zverejňuje výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov Nitrianskeho samosprávneho kraja konaných dňa 23.11.2013 v obci Kovarce:

– Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov ……………………………………………………………………………………………………….1215
– Počet voličov, ktorým boli vydané obálky ……………………………………………………..120
– Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu …………………………………………………………………………………………………………119
– Účasť voličov v % ………………………………………………………………………………..9,87

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby predsedu podľa poradia na hlasovacom lístku:
– 1.Milan Belica ……………………..99 hlasov
– 2.Tomáš Galbavý ……………….20 hlasov

Voľby do VÚC 2013 – výsledky za obec KOVARCE

Okrsková volebná komisia v Kovarciach zverejňuje výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov Nitrianskeho samosprávneho kraja konaných dňa 9.11.2013 v obci Kovarce:

– Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov ……………………………………………………………………………………………………….1218
– Počet voličov, ktorým boli vydané obálky ………………………………………………130
– Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva ………………………………………………………………………………………………………….125
– Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu …………………………………………………………………………………………………………….122

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby do zastupiteľstva podľa poradia na hlasovacom lístku:

1.Peter Baláž65 hlasov
2.Jaroslav Blina21 hlasov
3.Jozef Bošanský27 hlasov
4.Ľubomír Bošanský38 hlasov
5.Jaroslav Božik29 hlasov
6.Karol Gerhát42 hlasov
7.Pavol Goga38 hlasov
8.Pavol Herák  2 hlasy
9.Pavol Hlista23 hlasov
10.Ivan Holko15 hlasov
11.Rastislav Kňaze27 hlasov
12.Marta Kolková18 hlasov
13.Alojz Kovačík  7 hlasov
14.Janka Krahulíková31 hlasov
15.Eduárd Kunkel11 hlasov
16.Karol Matušík  5 hlasov
17.Žaneta Páleníková32 hlasov
18.Mária Prokešová   5 hlasov
19.Alexander Riabov11 hlasov
20.Pavel Ryban  8 hlasov
21.Juraj Soboňa53 hlasov
22.Ivan Vavro12 hlasov
23.Karol Zaťko36 hlasov

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby predsedu podľa poradia na hlasovacom lístku:

1.Milan Belica90 hlasov
2.Regan Belovič  2 hlasy
3.Robert Dick  3 hlasy
4.Tomáš Galbavý15 hlasov
5.Stanislav Kováč  0 hlasov
6.Viliam Mokraň  2 hlasy
7.Peter Oremus10 hlasov