Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Kovarce.

Späť na aktuálne vývesky

ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU

ZBER  SEPAROVANÉHO  ODPADU  plasty, nápojové obaly, kovy – plechovky od nápojov (prosím všetky obaly stlačiť!!!) bude v stredu – dňa 17. februára 2021. Žiadame občanov, aby uviazané vrecia so separovaným odpadom vyložili v utorok – 16.2.2021, nakoľko zber začína v stredu v skorých ranných hodinách. Ďakujeme. DO SEPAROVANÉHO ODPADU (SO)  PATRÍ: PET fľaše plastové tašky a vrecká plastové obaly od drogérie a… Čítať viac

Vyvesené 17.2.2021

ZOZNAM DLŽNÍKOV

Obec zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa Zákona č. 563/2009 Z.z. Informácia o daňovom subjekte, ktorá sa získa pri správe daní, je utajovanou skutočnosťou resp. daňovým tajomstvom. Obec preto nemôže vyhovieť individuálnym žiadateľom a zaslať im informácie o daňových subjektoch, lebo zákon takúto formu „zverejnenia“ neumožňuje. Paradoxne, ak ale obec využije svoju zákonnú možnosť a zverejní… Čítať viac

Vyvesené 11.1.2021