Prezidentské voľby 2014

Okrsková volebná komisia v Kovarciach zverejňuje výsledky hlasovania vo volebnom okrsku č.1 z voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa konali dňa 29.marca 2014:


– Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov…………………………………………………………………………………………………1215
– Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky………………………….594
– Počet odovzdaných obálok …………………………………………………………………594
– Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov ………………591
– Účasť voličov na voľbách v % …………………………………………………………..48,89

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:

P.č.Meno kandidátaPočet hlasov
1.Fico Robert, doc. JUDr., CSc. 424 
2.Kiska Andrej, Ing. 167 

Okrsková volebná komisia v Kovarciach zverejňuje výsledky hlasovania vo volebnom okrsku č.1 z voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa konali dňa 15.marca 2014:


– Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov…………………………………………………………………………………………………1210
– Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky…………………………494
– Počet odovzdaných obálok ………………………………………………………………..494
– Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov ………………493
– Účasť voličov na voľbách v % …………………………………………………………..40,83

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:

P.č.Meno kandidátaPočet hlasov
1.Bárdos Gyula0
2.Behýl Jozef, Mgr.0
3.Čarnogurský Ján, JUDr.2
4.Fico Robert, doc. JUDr., CSc.288
5.Fischer Viliam, prof. MUDr., CSc., FICS5
6.Hrušovský Pavol, JUDr.15
7.Jurišta Ján, PhDr.6
8.Kiska Andrej, Ing.85
9.Kňažko Milan24
10.Martinčko Stanislav0
11.Melník Milan, prof. RNDr., DrSc.0
12.Mezenská Helena, Mgr.7
13.Procházka Radoslav, JUDr., PhD.59
14.Šimko Jozef, JUDr.2