Komunálne voľby 2010

Výsledky komunálnych volieb 2010

Miestna volebná komisia v Kovarciach zverejňuje výsledky komunálnych volieb 2010 – voľby poslancov do obecného zastupiteľstva a voľby starostu obce KOVARCE:

* počet osôb zapísaných v zozname voličov ……………………………………….1200
* počet voličov, ktorým boli vydané obálky ……………………………………………………830
* počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva ……………………………….690
* počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce…………………………………………….823


Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce:

Mgr.Helena Paučírová …………..472
Jaroslav Bujna ………………………………214
PaedDr.Peter Davidovič………………….115
Stanislava Vagundová……………………..22

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

1. Oto Vrbjar ………………………………..326
2. Jaroslav Bujna………………………….278
3. Peter Sivák……………………………….257
4. Janka Psicová …………………………250
5. Ing.Andrej Čopík ……………………..236
6. Ing.Rudolf Kováčik……………………224
7. Marián Patrovič ……………………….212
8. Bc.Zuzana Erdélyiová ………………195


 Komunálne voľby

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia dňa 27.novembra 2010(sobota)
od 7.00 hod. do 20.00 hod.!!! Volebná miestnosť sa nachádza v spoločenskej sále
kultúrneho domu.
 

Miestna volebná komisia v Kovarciach v zložení: Mgr.Mária Siváková, p.Erika Jančovičová, p.Zdenka Lukačiková, p.Mária Kováčiková a p.Ľuboslava Somogyiová na svojom prvom zasadnutí dňa 6.10.2010 dohodou určila predsedu a podpredsedu MVK: predseda – Mgr.Mária Siváková a podpredseda – p.Erika Jančovičová. Zapisovateľkou miestnej volebnej komisie je p.Renáta Šišmičová.

Miestna volebná komisia v Kovarciach podľa § 23 zákona SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:
 

1.Jaroslav Bujna, 52 rokov, obchodný manažér, Kovarce 476, Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Slovenská národná strana
2.Peter Davidovič, PaedDr., 64 rokov, učiteľ, Kovarce 488, nezávislý kandidát
3.Helena Paučírová, Mgr., 54 rokov, sociálno-psychologická pracovníčka, Kovarce 273, nezávislá kandidátka
4.Stanislava Vagundová, 62 rokov, dôchodkyňa, Kovarce 503, SMER – sociálna demokracia
 

Miestna volebná komisia v Kovarciach podľa § 18 zákona SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

1.Jaroslav Bujna, 52 rokov, obchodný manažér, Kovarce 476, Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko
2.Andrej Čopík, Ing., 33 rokov, vedecko technický pracovník, Kovarce 380, Kresťanskodemokratické hnutie
3.Zuzana Erdélyiová, Bc., 39 rokov, sociálna pracovníčka, Kovarce 62, SMER – sociálna demokracia
4.Rudolf Kováčik, Ing., 68 rokov, dôchodca, Kovarce 147, Agrárna strana vidieka
5.Marián Patrovič, 43 rokov, živnostník, Kovarce 232, SMER – sociálna demokracia
6.Janka Psicová, 50 rokov, zdravotná sestra, Kovarce 477, SMER – sociálna demokracia
7.Peter Sivák, 43 rokov, živnostník, Kovarce 514, SMER – sociálna demokracia
8.Oto Vrbjar, 50 rokov, technik, Kovarce 457, Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko

Ako hlasovať ?

Volič dostane dva hlasovacie lístky a to hlasovací lístok pre voľby starostu obce a hlasovací lístok pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva a obálku.
Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zakrúžkuje poradové čísla jednotlivých kandidátov, koľko poslanov má byť vo volebnom obvode zvolených. V našej obci je to 9 poslancov. (poznámka – na hlasovacom lístku je len osem kandidátov).
Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce zakrúžkuje volič poradové číslo toho kandidáta, za ktorého hlasuje. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo iba jedného kandidáta.
Takto upravené hlasovacie lístky vloží do obálky a obálku vloží do volebnej schránky.
Občania, ktorí sa nemôžu dostaviť do miestnosti na hlasovanie (zo zdravotných dôvodov) môžu požiadať o hlasovanie do prenosnej schránky, nahlásiť sa treba telefonicky: 5316125 na Obecný úrad Kovarce do 26.novembra 2010 do 12.00 hod.