Voľby

Archív dokumentov uverejnených obcou Kovarce.

Nadpis

Zverejnené

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

24.2.2020

Voľby Prezidenta Slovenskej republiky 16.3.2019 a 30.3.2019

30.3.2019

Voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

10.11.2018

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 4.11.2017

4.11.2017

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

24.2.2014