Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Kovarce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti 1.3.2023

Koniec účinnosti 28.2.2026

Dátum podpísania 28.2.2023

Suma s DPH 1,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Šimanský Tibor

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Začiatok účinnosti 16.3.2023

Koniec účinnosti 31.12.2023

Dátum podpísania 13.3.2023

Suma s DPH 150 000,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obecný futbalový klub Kovarce

Objednávateľ - Sídlo 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 42113644

Dodávateľ Obec Kovarce

Dodávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Dodávateľ - IČO 00310573

Prílohy

Začiatok účinnosti 16.3.2023

Koniec účinnosti 31.12.2023

Dátum podpísania 15.3.2023

Suma s DPH 2 500,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Rímskokatolícka cirkev Farnosť Kovarce

Objednávateľ - Sídlo 15, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 35590947

Dodávateľ Obec Kovarce

Dodávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Dodávateľ - IČO 00310573

Prílohy

Popis

Na zabezpečenie Letného farského tábora 2023.

Začiatok účinnosti 16.3.2023

Koniec účinnosti 31.12.2023

Dátum podpísania 15.3.2023

Suma s DPH 2 500,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Rímskokatolícka cirkev Farnosť Kovarce

Objednávateľ - Sídlo 15, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 35590947

Dodávateľ Obec Kovarce

Dodávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Dodávateľ - IČO 00310573

Prílohy

Popis

Rekonštrukcia dverí a okien farského kostola sv. Mikuláša, Kovarce.

Začiatok účinnosti 9.3.2023

Koniec účinnosti 14.3.2026

Dátum podpísania 13.2.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Štefan Kováčik, Zuzana Gogová

Dodávateľ Obec Kovarce

Dodávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Dodávateľ - IČO 00310573

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Jaroslav Bizoň

Dodávateľ Obec Kovarce

Dodávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Dodávateľ - IČO 00310573

Prílohy

Začiatok účinnosti 25.2.2023

Koniec účinnosti 31.12.2023

Dátum podpísania 24.2.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Obecný úrad 201, 956 01 Bojná

Dodávateľ - IČO 43790909

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o poskytnutí služby odberu a zneškodnení odpadu skládkovaním

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.2.2023

Suma s DPH 48,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

Dodávateľ - IČO 36550949

Prílohy

Začiatok účinnosti 23.2.2023

Koniec účinnosti 28.2.2026

Dátum podpísania 13.2.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Krošlák Lukáš, Kovarce 543

Dodávateľ Obec Kovarce

Dodávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Dodávateľ - IČO 00310573

Prílohy

Začiatok účinnosti 16.2.2023

Koniec účinnosti 14.3.2026

Dátum podpísania 13.2.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Buraj Miloš a manž. Lucia

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Začiatok účinnosti 16.2.2023

Koniec účinnosti 14.3.2026

Dátum podpísania 13.2.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Kováčik Bohumil a manž. Mária

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Začiatok účinnosti 16.2.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ NEHLSEN-EKO, spol. s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Pod Kalváriou 2616/32, 955 01 Topoľčany

Dodávateľ - IČO 36546194

Prílohy