Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Kovarce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Objednávka na vykonanie základného kurzu obsluhy reťazových motorových píl

ID: 27/2015 – Ján Škorec

5.10.2015

Suma s DPH

Dátum vystavenia 5.10.2015

Zodpovedná osoba Ing. Andrej Čopík

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Ján Škorec, Prosper, 955 01 Topoľčany, IČO:

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Objednávka na výrobu brány (zváračské práce) a osadenie vyrobenej brány

ID: 28/2015 – Peter Križan

5.10.2015

Suma s DPH

Dátum vystavenia 5.10.2015

Zodpovedná osoba Ing. Andrej Čopík

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Peter Križan, 956 15 Kovarce 203, IČO:

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Objednávka na plynovú stoličku

ID: 32/2015 – Gastro-Galaxi

3.10.2015

Suma s DPH

Dátum vystavenia 3.10.2015

Zodpovedná osoba Ing. Andrej Čopík

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Gastro-Galaxi,s.r.o., Prešov, IČO:

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Objednávka na plynový sporák

ID: 30/2015 – Juraj Krajčík

2.10.2015

Suma s DPH

Dátum vystavenia 2.10.2015

Zodpovedná osoba Ing. Andrej Čopík

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Juraj Krajčík, Topoľčany, IČO:

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Objednávka na vonkajšiu lavicu BEN 1+1 Zadarmo

ID: 26/2015 – B2B partner

24.9.2015

Suma s DPH

Dátum vystavenia 24.9.2015

Zodpovedná osoba Ing. Andrej Čopík

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ B2B partner, Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO:

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Objednávka Ďalšie práce na bytovke súp.č.543 – vybúranie vane a ďalšie práce

ID: 25/2015 – MIKO-SK

689,46 €

9.9.2015

Suma s DPH 689,46 €

Dátum vystavenia 9.9.2015

Zodpovedná osoba Ing. Andrej Čopík

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ MIKO-SK, s.r.o., Kovarce 378, 956 15 Kovarce, IČO: 36517861

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Objednávka na likvidáciu biomasy zo zberného dvora

ID: 24/2015 – Erik Peli

999,00 €

7.9.2015

Suma s DPH 999,00 €

Dátum vystavenia 7.9.2015

Zodpovedná osoba Ing. Andrej Čopík

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Erik Peli, Jelenická 298,951 01 Štitáre, IČO: 43428878

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Objednávka nástrek turbom

ID: 22/2015 – RSÚC Nitra

2 310,00 €

18.8.2015

Suma s DPH 2 310,00 €

Dátum vystavenia 18.8.2015

Zodpovedná osoba Ing. Andrej Čopík

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ RSÚC Nitra, a.s., Stredisko správy a údržby Topoľčany, Pod Kalváriou 2003, 955 87 Topoľčany, IČO:

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Objednávka na plynofikáciu budovy Školský klub detí

ID: 23/2015 – RECOS

18.8.2015

Suma s DPH

Dátum vystavenia 18.8.2015

Zodpovedná osoba Ing. Andrej Čopík

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ RECOS, s.r.o., Stummerova 1054/49, 955 01 Topoľčany, IČO:

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Objednávka na traktorovú kosačku

ID: 20/2015 – Anton Beláň

1 500,00 €

12.8.2015

Suma s DPH 1 500,00 €

Dátum vystavenia 12.8.2015

Zodpovedná osoba Ing. Andrej Čopík

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Anton Beláň, bojná 784, 956 01 Bojná, IČO:

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Objednávka na dodanie vchodových plastových dverí, demontáž, montáž, murárske začistenie

ID: 21/2015 – MIKO-SK

1 333,80 €

12.8.2015

Suma s DPH 1 333,80 €

Dátum vystavenia 12.8.2015

Zodpovedná osoba Ing. Andrej Čopík

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ MIKO-SK, s.r.o., Kovarce 378, 956 15 Kovarce, IČO: 36517861

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Objednávka zváračské práce na píla – gáter Kovarce

ID: 18/2015 – Peter Križan

10.8.2015

Suma s DPH

Dátum vystavenia 10.8.2015

Zodpovedná osoba Ing. Andrej Čopík

Objednávateľ Obec Kovarce

Objednávateľ - Sídlo Kovarce 461, 956 15 Kovarce

Objednávateľ - IČO 00310573

Dodávateľ Peter Križan, 956 15 Kovarce 203, IČO:

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy