Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Kovarce.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kovarce č. 6/2024 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia – zrušujúce VZN

Súvisiace dokumenty

Návrh VZN č. 6/2024 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia

Prílohy

Popis

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kovarce č. 5/2024 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia na území obce Kovarce

Súvisiace dokumenty

NÁVRH - VZN č.5-2024 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia na území obce Kovarce

Prílohy

Popis

o  výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí,

o  výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov a o podmienkach úhrady v školskej jedálni

Prílohy

Popis

VZN č. 2/2022 o  výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o  výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov a o podmienkach úhrady v školskej jedálni

Prílohy

Popis

k Všeobecne záväznému nariadeniu  č. 1/2022 obce Kovarce

 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí,

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady

v školskej jedálni

Súvisiace dokumenty

Všeobecne záväzné nariadenia č.1-2022 obce Kovarce o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni