Zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach Štatistický úrad SR

Zverejnené
28. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
28. júna 2022 − 1. decembra 2022
Kategória

„Zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach“

Prílohy